آبهای زیرزمینی |
تازه ها, روایت اقتصادی

بحران مدیریت آب؛ افغانستان تنها با ایران قرارداد تقسیم آب دارد

توسط - بحران مدیریت آب؛ افغانستان تنها با ایران قرارداد تقسیم آب دارد

افغانستان با داشتن طبعیت کوهستانی، دارای منابع آب جاری و زیر زمینی سرشار می‌باشد. طبق آمار‌های وزارت انرژی و آب افغانستان، در حال حاضر این کشور با داشتن 5 حوزه آبی، سالانه دارای 57 میلیارد متر مکعب آب‌های جاری و 18 میلیارد متر معکب آب‌های زیر زمینی می‌باشد. این رقم چند سال پیش، بر اساس مطالعات انستیتوت بین‌المللی مدیریت آب، به ۵۵...