۱۱ / جوزا ۱۳۹۷

فوری/ انفجار در حوزه نهم قندهار

گزارش ها از قندهار حاکی از آن است که انفجاری در یک ایست بازرسی پولیس در حوزه نهم این شهر روی داده است. به گفته منابع محلی این انفجار ۵ زخمی برجای گذاشته است.

در عین حال گفته شده که مواد انفجاری در یک موتر سایکل جابه جا شده و هدف آن فرمانده تولی حوزه نهم بوده است.

جزییات در بخش تکمیلی خبر.

Breaking