۸ / حوت ۱۳۹۷

افغانستان اخراج اجباری کودکان پناهنده این کشور را غیرقابل قبول دانست

داکتر عالمه معین امور پناهندگان وزارت امور مهاجرین وعودت کنندگان در دیداری با ارنست نورمان سفیر هالند در افغانستان اخراج اجباری کودکان مهاجرین افغان را عیر قابل قبول دانست.

MoRR

در این دیدار که روز گذشته انجام شده، روی مدیریت مهاجرین افغان در هالند بحث و گفتگو شده و هالند از افغانستان خواهان همکاری در زمینه ایجاد مرکز نگهداری و حمایت کودکان اخراج شده، گردیده است.

معین امور پناهندگان وزارت امور مهاجرین در واکنش به این درخواست هالند گفته که بر اساس اعلامیه امضا شده میان افغانستان و اتحادیه اروپا و با توجه به حقوق بشر مهاجرین، افغانستان به هیچ وجه اخراج اجباری قشر آسیب پذیر مهاجرین را نمی پذیرد و با توجه به وضعیت داخلی این کشور اخراج اجباری کودکان زیر سن و تاسیس مرکز حفظ و نگهداری آنان در افغانستان منطقی نبوده و برای وزارت امور مهاجرین قابل قبول نیست.

۸ / حوت ۱۳۹۷

روند بایومتریک و ثبت اطلاعات منابع انسانی وزارت معارف آغاز شد

کمیسیون مستقل اداری و خدمات ملکی از روند بایومتریک و ثبت اطلاعات منابع انسانی وزارت معارف خبر داده است.

این کمیسیون گفته است که روز گذشته (۷حوت) ثبت معلومات کارمندان خدمات ملکی در سیستم اطلاعات منابع انسانی، را از وزارت معارف آغاز کرده اند.

MoE

به گفته کمیسیون مستقل اداری و خدمات ملکی این روند آمار دقیق کارمندان خدمات ملکی و مشاغل موجود در خدمات ملکی را مشخص می‌سازد و جلو «کارمندان خیالی» را می‌گیرد.

 براساس معلومات این کمیسیون، سیستم اطلاعات منابع انسانی سیستمی منظم، معتبر و قابل اتکا خواهد بود. بر اساس این سیستم، تنها کارکنان مستحق، واجد پرداخت معاش شناخته می‌شوند و کارمند خدمات ملکی هم‌زمان نمی‌تواند از دو مرجع معاش دریافت کند.

شمار کارمندان وزارت معارف به شمول کارکنان بخش خدمات مسلکی این وزارت به ۲۷۲۰۰۰  تن می‌رسد.

این در حالی است که کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی هفتۀ گذشته روند اجرایی ثبت اطلاعات منابع انسانی را به صورت رسمی آغاز کرد و در نظر دارد تا یک سال آینده، اطلاعات مربوط به منابع انسانی تمام کارمندان ۶۳ ادارۀ دولت، درج سیستم اطلاعات مدیریت منابع انسانی شود.

صفحه ۲ از ۲۱۲