بازتاب خبرهای 21 اسد

کمیته‌ی مصوونیت خبرنگاران افغان: رسانه‌ها ملکی اند و حمله بر اهداف ملکی جنایت جنگی محسوب می‌شود

کمیته‌ی مصوونیت خبرنگاران افغان تأیید کرده که اداره‌ی رادیو تلویزیون غزنویان در شهر غزنی امروز یکشنبه (21 اسد) از سوی گروه طالبان به آتش کشیده شده است. کمیته‌ی مصوونیت خبرنگاران…

استقبال ارگ ریاست جمهوری از تصمیم اخیر کمیسیون شکایات انتخاباتی

ارگ ریاست جمهوری افغانستان از تصمیم اخیر کمیسیون شکایات انتخاباتی این کشور مبنی بر حذف 35 تن از نامزدان انتخابات مجلس نمایندگان استقبال کرده و گفته که حکومت افغانستان به…

فوزیه کوفی: کمیسیون شکایات انتخاباتی برای حذف من از ارگ سفارش گرفته است

فوزیه کوفی، نماینده برحال مردم بدخشان در مجلس نمایندگان افغانستان و یک تن از نامزدان حذف شده از سوی کمیسیون شکایات انتخاباتی، هرگونه داشتن افراد مسلح غیر مسوول را رد…