۱۳ / میزان ۱۳۹۷

رییس جمهور غنی صبح امروز وارد ولایت بلخ شد

رییس جمهور افغانستان صبح امروز پس از ورود به شهر مزار شریف یک شفاخانه را افتتاح کرده است. این شفاخانه از سوی حکومت جرمنی با هزینه ١۵ میلیون دالر تمویل شده است. در همین حال قرار است آقای غنی با مسولان نظامی و غیرنطامی و شهروندان ولایت بلخ دیدار نماید.

ashrafghani