روایت سیاسی

بازتاب تازه های سیاست


داستان دنباله‌دار مصالحه؛ شورای عالی صلح، ساختار تازه و بازی‌گران موازی
۲۱ / سرطان ۱۳۹۶
روایت سیاسی ادامه مطلب
پرونده جنرال دوستم به دادگاه فرستاده شد
۲۱ / سرطان ۱۳۹۶
روایت سیاسی ادامه مطلب
بازگشت به ساختار گذشته؛ ریاست دفتر و ریاست اداره امور ریاست جمهوری افغانستان جدا شدند
۲۱ / سرطان ۱۳۹۶
روایت سیاسی ادامه مطلب
رفتار محتاطانه اشرف غنی؛ اظهارات رییس جمهور افغانستان در باره شرکای ناراضی، آب و پاکستان
۲۰ / سرطان ۱۳۹۶
روایت سیاسی ادامه مطلب
اعتراضات مدنی؛ جنبش روشنایی به خیابان می‌آید
۱۸ / سرطان ۱۳۹۶
روایت سیاسی ادامه مطلب
سدسازی کابل؛ نگرانی‌های تهران و پیامدهای استراتژی مدیریت آب افغانستان
۱۵ / سرطان ۱۳۹۶
روایت سیاسی ادامه مطلب
جریان ۲۷۴ پرونده در مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری افغانستان
۱۴ / سرطان ۱۳۹۶
روایت سیاسی ادامه مطلب
تعهدات جدید ناتو؛ حمایت و تمویل برنامه چهارساله امنیتی افغانستان
۱۳ / سرطان ۱۳۹۶
روایت سیاسی ادامه مطلب
صفحه ۲ از ۴۱۱۲۳۴۵...۱۰۲۰۳۰...آخر »