روایت سیاسی

بازتاب تازه های سیاست


استقبال مشروط؛ حکومت افغانستان در سطح پایین در نشست شش جانبه مسکو شرکت کرده است
۲۷ / دلو ۱۳۹۵ ۵۷۲
روایت سیاسی ادامه مطلب
۲۸ سال بعد در ۲۶ دلو؛ از شوروی شکست‌خورده تا بازگشت امنیت‌محور روسیه در افغانستان
۲۶ / دلو ۱۳۹۵ ۱,۳۰۱
روایت سیاسی ادامه مطلب
همدردی با امارات متحده عرب؛ ابوظبی میزبان رییس‌جمهور افغانستان
۲۳ / دلو ۱۳۹۵ ۶۶۱
روایت سیاسی ادامه مطلب
دو ماه فرصت؛ جمعیت اسلامی از گفت‌وگوهای رییس اجرایی آن با حکومت افغانستان حمایت کرد
۱۷ / دلو ۱۳۹۵ ۲,۰۷۹
روایت سیاسی ادامه مطلب
توافق بین‌الافغانی؛ استقبال حکومت افغانستان و حزب اسلامی از خارج‌شدن حکمتیار از فهرست سیاه
۱۶ / دلو ۱۳۹۵ ۲۹۹
روایت سیاسی ادامه مطلب
اقدام دیگر؛ نام گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی از فهرست سیاه سازمان ملل خارج شد
۱۶ / دلو ۱۳۹۵ ۱,۱۱۳
روایت سیاسی ادامه مطلب
اولین گام اجرایی؛ ۱۰۰ زندانی حزب اسلامی بر اساس توافق‌نامه صلح آزاد می‌شوند
۱۴ / دلو ۱۳۹۵ ۴۷۹
روایت سیاسی ادامه مطلب
جمعیت اسلامی و حزب اسلامی؛ انسجامی دوباره و حضور قدرتمند در ساختار حکومت افغانستان
۱۳ / دلو ۱۳۹۵ ۶,۷۶۰
روایت سیاسی ادامه مطلب
صفحه ۲ از ۲۶۱۲۳۴۵...۱۰۲۰...آخر »