روایت سیاسی |

روایت سیاسی

در خبرگزاری خبرنامه آخرین اخبار,حوادث و روایت کشور افغانستان و جهان را بخوانید همراه عکس و فیلم های مرتبط ...


اقدام تازه؛ دومین ولسوال زن در افغانستان تعیین شد
۲۸ / سرطان ۱۳۹۶
روایت سیاسی ادامه مطلب