روایت سیاسی

بازتاب تازه های سیاست


نگرانی از خروج زودهنگام؛ نمایندگان کنگره امریکا بر اهمیت حفظ پیشرفت‌ها در افغانستان تأکید دارند
۲۷ / میزان ۱۳۹۸
روایت سیاسی ادامه مطلب
صفحه ۱ از ۱۲۰۱۲۳۴۵...۱۰۲۰۳۰...آخر »