روایت

بازتاب افغانستان


تأیید رسمی بازنشستگی ۸ سفیر و ۱۶ کارمند وزارت امورخارجه افغانستان
۱۹ / سنبله ۱۳۹۷
روایت ادامه مطلب
غزنی یک ماه پس از حمله طالبان؛ هنوز کمربندهای امنیتی شهر تکمیل نشده و شهرستان‌ها هم‌چنان به‌دست طالبان است
۱۹ / سنبله ۱۳۹۷
روایت ادامه مطلب
اعطای تعهدنامه‌های سفیران جدید دنمارک، آلمان و ناروی به رییس جمهوری افغانستان
۱۹ / سنبله ۱۳۹۷
روایت ادامه مطلب
تذکر وزارت داخله افغانستان به مردم برای نزدیک نشدن به محل وقوع انفجار یا حمله انتحاری
۱۹ / سنبله ۱۳۹۷
روایت ادامه مطلب
هشدار امریکا به دیوان بین‌المللی کیفری در مورد بررسی جنایات جنگی این کشور در افغانستان
۱۹ / سنبله ۱۳۹۷
روایت ادامه مطلب
بازداشت دو پناهجوی افغانستانی در پیوند به قتل در آلمان
۱۹ / سنبله ۱۳۹۷
روایت ادامه مطلب
کشته شدن ۵۶ خبرنگار و کارمند رسانه‌ای در دوره حکومت وحدت ملی در افغانستان
۱۹ / سنبله ۱۳۹۷
روایت ادامه مطلب
مهاجرین افغانستان در ایران بدون ابطال مدارک اقامتی به افغانستان می‌آیند و برمی‌گردند
۱۹ / سنبله ۱۳۹۷
روایت ادامه مطلب