روایت

بازتاب افغانستان


درخواست از طالبان؛ استادان دانشگاه آمریکایی را آزاد کنید
۸ / عقرب ۱۳۹۶
روایت ادامه مطلب
تلاش افغانستان و پاکستان برای رهایی معاون والی کنر
۷ / عقرب ۱۳۹۶
روایت ادامه مطلب
فردا در کابل؛ نشست مشترک سرمایه‌گذاران افغانستان و روسیه
۷ / عقرب ۱۳۹۶
روایت ادامه مطلب
درخواست از شورای امنیت سازمان ملل؛ گروه‌های تروریستی و کشورهای حامی آنها تحریم شوند
۷ / عقرب ۱۳۹۶
روایت ادامه مطلب
گشودن بندر واگه به‌روی افغانستان؛ شرط کابل برای پیوستن به راهرو اقتصادی چین-پاکستان
۶ / عقرب ۱۳۹۶
روایت ادامه مطلب
بازماندن ۳۰ شهرستان ناامن از روند ارزیابی مراکز رای‌دهی؛ آینده انتخابات در این مناطق چه می‌شود؟
۶ / عقرب ۱۳۹۶
روایت ادامه مطلب
جلسه سری مجلس افغانستان برای رسیدگی به اختلاف و تنش میان نمایندگان
۶ / عقرب ۱۳۹۶
روایت ادامه مطلب
راهبرد تازه؛ تلاش افغانستان برای قانونمند سازی استفاده از معادن و قطع منابع درآمد طالبان
۴ / عقرب ۱۳۹۶
روایت ادامه مطلب