روایت

بازتاب افغانستان


تکمیلی/ دروازه کمیسیون انتخابات در هرات نیز بسته شد
۲۴ / سنبله ۱۳۹۷
روایت ادامه مطلب
وزیر امورخارجه پاکستان با رییس جمهوری افغانستان دیدار کرد
۲۴ / سنبله ۱۳۹۷
روایت ادامه مطلب
بسته شدن دفاتر کمیسیون انتخابات در دو ولایت افغانستان توسط ایتلاف بزرگ ملی
۲۴ / سنبله ۱۳۹۷
روایت ادامه مطلب
دولت افغانستان: وضعیت مهاجرین در مقایسه با چهار سال گذشته، بهبود یافته است
۲۴ / سنبله ۱۳۹۷
روایت ادامه مطلب
تکمیلی/ کشته‌شدن ۴ تن در اثر انفجار در ولایت پروان
۲۴ / سنبله ۱۳۹۷
روایت ادامه مطلب
افشای لیست نمایندگان از پیش تعیین‌شده پارلمان آینده افغانستان
۲۴ / سنبله ۱۳۹۷
روایت ادامه مطلب
تیر مجلسی‌ها به پیمان امنیتی آمریکا کمانه کرد!
۲۴ / سنبله ۱۳۹۷
روایت ادامه مطلب
تکمیلی/ جان‌باختن ۵ تن در اثر نشست اضطراری یک چرخ‌بال ارتش در ولایت فراه
۲۴ / سنبله ۱۳۹۷
روایت ادامه مطلب