روایت |

روایت

بازتاب افغانستان


وزارت داخله: به وسایط نقلیه بدون تجهیزات زمستانی اجازه تردد در شاهراه‌ها داده نمی‌شود
۱۱ / دلو ۱۳۹۷
روایت ادامه مطلب
تلفات سنگین شورشیان در درگیری با نیروهای امنیتی در هرات
۱۱ / دلو ۱۳۹۷
روایت ادامه مطلب
شاهراه قندهار- اسپین بولدک با هزینه بیش از یک میلیارد افغانی ساخته می‌شود
۱۱ / دلو ۱۳۹۷
روایت ادامه مطلب
به آتش کشیدن یک مکتب دخترانه توسط افراد مسلح ناشناس در شهر فراه
۱۱ / دلو ۱۳۹۷
روایت ادامه مطلب
بازداشت چهار تن در پیوند به قاچاق سیماب در کابل
۱۱ / دلو ۱۳۹۷
روایت ادامه مطلب
کشته‌شدن ۱۱ شورشی طالب به شمول سه عضو برجسته این گروه در قندز
۱۱ / دلو ۱۳۹۷
روایت ادامه مطلب
۱۴ زخمی در اثر واژگون شدن یک بس ۳۰۳ در کابل
۱۱ / دلو ۱۳۹۷
روایت ادامه مطلب
وزیر ارتباطات ایران: باید به ‌صورت ویژه روی بهبود ارتباطات میان ایران و افغانستان کار کنیم
۱۱ / دلو ۱۳۹۷
روایت ادامه مطلب