روایت

بازتاب افغانستان


تکمیلی/ ۳۳ کشته و ۱۲۸ زخمی در نتیجه حمله انتحاری میان معترضان در ننگرهار
۲۰ / سنبله ۱۳۹۷
روایت ادامه مطلب
تکمیلی/ انفجار ماین مقناطیسی در حوزه پنجم امنیتی شهر کابل
۲۰ / سنبله ۱۳۹۷
روایت ادامه مطلب
فوری/ انفجار در غرب کابل
۲۰ / سنبله ۱۳۹۷
روایت ادامه مطلب
سرور دانش خواستار بررسی حمله بر گروه خاص قومی در افغانستان در شورای امنیت سازمان ملل شد
۲۰ / سنبله ۱۳۹۷
روایت ادامه مطلب
دیدار رییس اجراییه حکومت وحدت ملی با نماینده ویژه بریتانیا برای افغانستان و پاکستان
۲۰ / سنبله ۱۳۹۷
روایت ادامه مطلب
سازمان ملل: نباید افغان‌ها به خاطر جرم چند شهروند این کشور در اروپا ملامت شوند
۲۰ / سنبله ۱۳۹۷
روایت ادامه مطلب
تکمیلی/ ۳۰ کشته و ۵۰ زخمی در نتیجه حمله انتحاری میان معترضان در ننگرهار
۲۰ / سنبله ۱۳۹۷
روایت ادامه مطلب
تکمیلی/ ۸ کشته و ۳۵ زخمی در نتیجه حمله انتحاری میان معترضان در ننگرهار
۲۰ / سنبله ۱۳۹۷
روایت ادامه مطلب