روایت

بازتاب افغانستان


کاهش بی‌سابقه ارزش پول افغانی در برابر دالر؛ سیاست پولی افغانستان هم‌چنان زیر سوال است!
۲۱ / سنبله ۱۳۹۷
روایت ادامه مطلب
تلاش اندونیزیا برای ایجاد دهلیز اقتصادی و برقراری رابطه نزدیک نظامی با افغانستان
۲۱ / سنبله ۱۳۹۷
روایت ادامه مطلب
بلال پاچا، فرمانده زورگو و غاصب محلی در ننگرهار دستگیر شد
۲۱ / سنبله ۱۳۹۷
روایت ادامه مطلب
اشرف غنی پس از حمله ننگرهار: نیروهای امنیتی از حالت دفاعی به حالت تعرضی تغییر موضع بدهند
۲۱ / سنبله ۱۳۹۷
روایت ادامه مطلب
اداره ثبت احوال نفوس: با تذکره کاغذی نمی‌توان از تقلب جلو گیری کرد
۲۱ / سنبله ۱۳۹۷
روایت ادامه مطلب
جلوگیری از ورود شهروندان افغانستانی در ایام محرم به پشاور پاکستان
۲۱ / سنبله ۱۳۹۷
روایت ادامه مطلب
افزایش بی‌سابقه نرخ دالر در برابر پول افغانی در بازارهای کابل
۲۱ / سنبله ۱۳۹۷
روایت ادامه مطلب
وزنه‌بردار معلول افغانستان سهمیه حضور در مسابقات پاراالمپیک ۲۰۲۰ را به دست آورد
۲۱ / سنبله ۱۳۹۷
روایت ادامه مطلب