روایت

بازتاب افغانستان


غنی: نیروهای ارتش در همکاری با پولیس در تأمین امنیت ننگرهار مشترکا کار کنند
۱۰ / اسد ۱۳۹۷
روایت ادامه مطلب
۱۱ هراس‌افگن در ولایات لوگر و فراه کشته و زخمی شدند
۱۰ / اسد ۱۳۹۷
روایت ادامه مطلب
یوناما: در حمله بر ریاست امورمهاجرین ننگرهار ۲ همکار سازمان بین‌المللی مهاجرت کشته و زخمی شده‌اند
۱۰ / اسد ۱۳۹۷
روایت ادامه مطلب
شورای ولایتی جوزجان: هواپیماهای ناشناس، اعضای خارجی گروه داعش را به بیرون از افغانستان انتقال داده است
۱۰ / اسد ۱۳۹۷
روایت ادامه مطلب
کشته و زخمی شدن ۳ هراس‌افگن در ولایت هلمند
۱۰ / اسد ۱۳۹۷
روایت ادامه مطلب
کشته‌شدن ۳ خبرنگار روسی در آفریقای مرکزی
۱۰ / اسد ۱۳۹۷
روایت ادامه مطلب
دیدار سفیران افغانستان و عربستان سعودی در پاکستان
۱۰ / اسد ۱۳۹۷
روایت ادامه مطلب
کمیسیون انتخابات: ۵۰ درصد کارهای انتخابات ریاست جمهوری تکمیل شده است
۱۰ / اسد ۱۳۹۷
روایت ادامه مطلب