روایت

بازتاب افغانستان


در میدان وردک و غزنی؛ نابودی ۱۶ شورشی طالبان
۱ / سنبله ۱۳۹۶
روایت ادامه مطلب
کمسیون مستقل حقوق بشر؛ هر چه زودتر به محاکمه‌های صحرایی پایان دهید
۱ / سنبله ۱۳۹۶
روایت ادامه مطلب
در هلمند؛ حمله انتحاری بر نیروهای ارتش افغانستان
۱ / سنبله ۱۳۹۶
روایت ادامه مطلب
سفیر آمریکا در افغانستان؛ حمایت از حکومت افغانستان و تاکید بر مبارزه مشترک با گروه‌های تروریستی
۳۱ / اسد ۱۳۹۶
روایت ادامه مطلب
رییس جمهور در قندهار؛ از تاکید بر مبارزه با شورشیان تا استقبال از استراتژی جدید آمریکا
۳۱ / اسد ۱۳۹۶
روایت ادامه مطلب
در ۱۷ ولایت؛ قرار داد ۱۳۰ پروژه توسعه‌ای به ارزش ۳۷۱ میلیون افغانی به امضا رسید
۳۱ / اسد ۱۳۹۶
روایت ادامه مطلب
گزارش تازه سیگار؛ از تلفات سنگین غیرنظامیان تا افزایش کشت مواد مخدر در افغانستان
۳۱ / اسد ۱۳۹۶
روایت ادامه مطلب
استراتژی جدید دونالد ترامپ؛ استقبال گسترده و بازگشت امید
۳۱ / اسد ۱۳۹۶
روایت ادامه مطلب