روایت

بازتاب افغانستان


تا سه ماه دیگر؛ نشست ریکا و تمرکز افغانستان بر همکاری‌های اقتصادی منطقه‌ای
۵ / سنبله ۱۳۹۶
روایت ادامه مطلب
کشتار نمازگزاران در قلب پایتخت؛ آیا تروریستان به دنبال جنگ مذهبی در افغانستان اند؟
۵ / سنبله ۱۳۹۶
روایت ادامه مطلب
قتل عام مسجد امام زمان؛ ششمین حمله و ابراز نگرانی یوناما از هدف قرار گرفتن شیعیان
۴ / سنبله ۱۳۹۶
روایت ادامه مطلب
نظام ریاستی یا پارلمانی؛ آیا نوعیت نظام سیاسی مشکل اصلی افغانستان است؟
۴ / سنبله ۱۳۹۶
روایت ادامه مطلب
در پایگاه نظامی بگرام؛ آمادگی‌ها برای شدت بخشیدن به حملات هوایی در افغانستان
۴ / سنبله ۱۳۹۶
روایت ادامه مطلب
در ۴۷ عملیات؛ نابودی ۱۷۶ شورشی طالبان در سراسر افغانستان
۴ / سنبله ۱۳۹۶
روایت ادامه مطلب
پس از جمعه خونین؛ ابراز نگرانی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از حمله بر مساجد
۴ / سنبله ۱۳۹۶
روایت ادامه مطلب
پایان حمله خونین؛ سلاخی نمازگزاران، آمار ضدو نقیض و ادامه مانور داعش در پایتخت افغانستان
۳ / سنبله ۱۳۹۶
روایت ادامه مطلب