روایت

بازتاب افغانستان


جلسه سری مجلس افغانستان برای رسیدگی به اختلاف و تنش میان نمایندگان
۶ / عقرب ۱۳۹۶
روایت ادامه مطلب
راهبرد تازه؛ تلاش افغانستان برای قانونمند سازی استفاده از معادن و قطع منابع درآمد طالبان
۴ / عقرب ۱۳۹۶
روایت ادامه مطلب
تامین صلح؛ مهم‌ترین ماموریت کاری نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان
۴ / عقرب ۱۳۹۶
روایت ادامه مطلب
اولین محموله تجاری از طریق بندر چابهار وارد افغانستان می‌شود
۴ / عقرب ۱۳۹۶
روایت ادامه مطلب
خط نخست جنگ با تروریزم؛ ۲۱ گروه تروریستی فعال در افغانستان و پاکستان کدام‌اند؟
۴ / عقرب ۱۳۹۶
روایت ادامه مطلب
وزرای خارجه آمریکا و هند؛ افزایش فشار بر پاکستان برای مقابله با گروه‌های تروریستی
۳ / عقرب ۱۳۹۶
روایت ادامه مطلب
غنی در دهلی جدید؛ اجرای استراتژی جدید واشنگتن یا تعمیق روابط افغانستان- هند؟
۲ / عقرب ۱۳۹۶
روایت ادامه مطلب
پایان موافقت‌نامه تجاری با پاکستان؛ کابل و امضای توافق نامه‌های تجاری با همسایه‌های شمالی
۲ / عقرب ۱۳۹۶
روایت ادامه مطلب