روایت

بازتاب افغانستان


میثاق شهروندی؛ ۸ مورد از ۱ میلیارد دالر بودجه ۱۰ ساله این برنامه ملی
۴ / میزان ۱۳۹۵
روایت ادامه مطلب
تروریزم دولتی؛ امریکا به اسلام آباد پشت می کند؟
۳ / میزان ۱۳۹۵
روایت ادامه مطلب
گام های نهایی؛ پایان آمادگی ها برای کنفرانس بروکسل
۳ / میزان ۱۳۹۵
روایت ادامه مطلب
یک گام به پیش؛ فاز اول توافق نامه صلح با حکمتیار امضا شد
۱ / میزان ۱۳۹۵
روایت ادامه مطلب
۵۰ میگاوات برق گازی؛ ۷۵ میلیون دالر سرمایه گذاری بخش خصوصی افغانستان
۱ / میزان ۱۳۹۵
روایت ادامه مطلب
دانش در نیویورک؛ موضع مقتدر افغانستان علیه پاکستان در سازمان ملل
۱ / میزان ۱۳۹۵
روایت ادامه مطلب
۴ میلیارد افغانی درآمد؛ نتیجه ۱ سال مالیات ۱۰ درصدی بر مشترکین تلفن
۳۱ / سنبله ۱۳۹۵
روایت ادامه مطلب
بحران مهاجرت؛ کمک به پناهجویان در صدر سخنرانی اوباما در سازمان ملل
۳۱ / سنبله ۱۳۹۵
روایت ادامه مطلب