روایت |

روایت

بازتاب افغانستان


برای نخسین بار؛ افغانستان عضویت «کمیسیون مقام  زن سازمان ملل» را بدست آورد
۲۵ / سنبله ۱۳۹۹
روایت ادامه مطلب
چهارمین روز مذاکرات؛ نشست عمومی مذاکره کنندگان دولت و طالبان امروز برگزار می شود
۲۵ / سنبله ۱۳۹۹
روایت ادامه مطلب
مذاکرات صلح در غیبت قربانیان جنگ؛ آیا چنین صلحی مثبت و پایدار خواهد بود؟
۲۵ / سنبله ۱۳۹۹
روایت ادامه مطلب
پس از ماه ها تاخیر؛ نامزد وزیران ۱۰ وزارت خانه معرفی شدند
۲۴ / سنبله ۱۳۹۹
روایت ادامه مطلب
ارگ: حضور هیئت مذاکره کننده در گفتگوهای صلح برای برقراری آتش بس و تامین صلح است
۲۴ / سنبله ۱۳۹۹
روایت ادامه مطلب
صالح: طالبان گروه «کوچک زشت و خشن» است/ منتظر ذوب آن ها در کوره جامعه باشید
۲۴ / سنبله ۱۳۹۹
روایت ادامه مطلب
صدیقی: ادعای طالبان بر کنترول ۷۰ درصد خاک کشور روند صلح را تضعیف می کند
۲۳ / سنبله ۱۳۹۹
روایت ادامه مطلب
روند پرچالش مصالحه؛ مقایسه مذاکرات صلح افغانستان با تجربه مصالحه در کلمبیا
۲۳ / سنبله ۱۳۹۹
روایت ادامه مطلب
صفحه ۵۰ از ۱,۸۴۷« ابتدا...۱۰۲۰۳۰...۴۸۴۹۵۰۵۱۵۲...۶۰۷۰۸۰...آخر »