روایت

بازتاب افغانستان


طراح ترور مشاور ریاست اجرایی حکومت در قندز کشته شد
۱۵ / سرطان ۱۳۹۸
روایت ادامه مطلب
انتخابات تعیین منشی و نایب منشی مجلس نمایندگان بار دیگر بی‌نتیجه پایان یافت
۱۵ / سرطان ۱۳۹۸
روایت ادامه مطلب
گروه مشترک جامعه مدنی و رسانه‌ها: هیأت کابل در نشست بین‌الافغانی قطر بر اصل نظام دموکراتیک در افغانستان تأکید کند
۱۵ / سرطان ۱۳۹۸
روایت ادامه مطلب
عاملین اصلی خشونت‌های روز جمعه با خبرنگاران باید مورد پی‌گیرد قرار گیرند
۱۵ / سرطان ۱۳۹۸
روایت ادامه مطلب
هیأت گفتگوکننده افغانستان برای شرکت در نشست بین‌الافغانی دوحه عازم قطر شد
۱۵ / سرطان ۱۳۹۸
روایت ادامه مطلب
رییس شورای علمای شیعه قندز کشته شد
۱۵ / سرطان ۱۳۹۸
روایت ادامه مطلب
کشته شدن یک ولسوال نام‌نهاد طالبان همراه با ۳۰ جنگجوی این گروه در پکتیکا
۱۵ / سرطان ۱۳۹۸
روایت ادامه مطلب
کشته شدن دو ولسوال خودخوانده طالبان در غزنی
۱۵ / سرطان ۱۳۹۸
روایت ادامه مطلب
صفحه ۳۰ از ۱,۲۱۲« ابتدا...۱۰۲۰...۲۸۲۹۳۰۳۱۳۲...۴۰۵۰۶۰...آخر »