روایت

بازتاب افغانستان


کشته‌شدن ۲ کارمند اداره‌ی ثبت احوال نفوس در ولایت بغلان
۱۳ / سرطان ۱۳۹۷
روایت ادامه مطلب
وزارت مالیه اظهارات عبدالرزاق وحیدی را رد کرد
۱۳ / سرطان ۱۳۹۷
روایت ادامه مطلب
کرسی سیک‌ها خالی نماند؛ نگرانی از امنیت و انقراض یک اقلیت مذهبی در افغانستان
۱۲ / سرطان ۱۳۹۷
روایت ادامه مطلب
نظام الدین قیصاری؛ چگونه یار نزدیک جنرال دوستم بازداشت شد؟
۱۲ / سرطان ۱۳۹۷
روایت ادامه مطلب
عمر رحمان، فرمانده ارشد طالبان پاکستانی در افغانستان کشته شده‌است
۱۲ / سرطان ۱۳۹۷
روایت ادامه مطلب
غنی: افسرانی که از سال‌ها به این سو ترفیع نکرده‌اند، ترفیع خواهند کرد
۱۲ / سرطان ۱۳۹۷
روایت ادامه مطلب
انتقال مخفیانه‌ی یک موتر مواد انتخاباتی از سوی رئیس کمیسیون انتخابات به ولایت ننگرهار
۱۲ / سرطان ۱۳۹۷
روایت ادامه مطلب
مجلس سنا: کمیسیون انتخابات برای اقلیت مذهبی هندوها استثنا قایل شود
۱۲ / سرطان ۱۳۹۷
روایت ادامه مطلب
صفحه ۳۰ از ۴۸۱« ابتدا...۱۰۲۰...۲۸۲۹۳۰۳۱۳۲...۴۰۵۰۶۰...آخر »