روایت |

روایت

بازتاب افغانستان


ادامه ترور ها در کابل؛ صالح: نیروهای امنیتی موتر سایکل با دو سر نشین را تهدید فکر کنند
۲۵ / قوس ۱۳۹۹
روایت ادامه مطلب
بازگشت هیئت مذاکره کننده به کابل؛ خلیلزاد بر از سرگیری بدون تاخیر مذاکرات صلح تاکید کرد
۲۵ / قوس ۱۳۹۹
روایت ادامه مطلب
غنی به طالبان؛ افغان ها در خیمه هم می توانند مذاکره کنند
۲۴ / قوس ۱۳۹۹
روایت ادامه مطلب
اوضاع ناآرام ولسوالی امام صاحب قندز؛ طالبان به نیروهای امنیتی شبیخون زدند
۲۴ / قوس ۱۳۹۹
روایت ادامه مطلب
صالح به نماینده مجلس؛ نیاز به احضار آمر حوزه و کارمندان به شورای ملی نیست مسایل را با رهبری نهاد ها مطرح کنید
۲۴ / قوس ۱۳۹۹
روایت ادامه مطلب
ترکیه صد میلیون لیره به نیروهای امنیتی افغانستان کمک می کند
۲۳ / قوس ۱۳۹۹
روایت ادامه مطلب
توقف سه هفته ای برای مشوره؛ دور تازه مذاکرات به تاریخ ۱۶ جدی آغاز می شود
۲۳ / قوس ۱۳۹۹
روایت ادامه مطلب
بانک جهانی دو بسته کمکی به ارزش ۸۵ میلیون دالر برای افغانستان کمک می کند
۲۲ / قوس ۱۳۹۹
روایت ادامه مطلب
صفحه ۳۰ از ۱,۸۵۵« ابتدا...۱۰۲۰...۲۸۲۹۳۰۳۱۳۲...۴۰۵۰۶۰...آخر »