روایت

بازتاب افغانستان


کشته شدن ۵۶ خبرنگار و کارمند رسانه‌ای در دوره حکومت وحدت ملی در افغانستان
۱۹ / سنبله ۱۳۹۷
روایت ادامه مطلب
مهاجرین افغانستان در ایران بدون ابطال مدارک اقامتی به افغانستان می‌آیند و برمی‌گردند
۱۹ / سنبله ۱۳۹۷
روایت ادامه مطلب
کشته و زخمی شدن ۶۱ هراس‌افگن در سه ولایت افغانستان
۱۹ / سنبله ۱۳۹۷
روایت ادامه مطلب
کشته و زخمی شدن ۴۴ هراس‌افگن در ولایت بغلان
۱۹ / سنبله ۱۳۹۷
روایت ادامه مطلب
کشته‌شدن ۵۲ هراس‌افگن در حمله هوایی نیروهای افغانستان بر شهرستان دایمیرداد
۱۹ / سنبله ۱۳۹۷
روایت ادامه مطلب
کشته و زخمی‌شدن ۱۲ عضو یک خانواده در ولایت هلمند
۱۹ / سنبله ۱۳۹۷
روایت ادامه مطلب
دو روز پس از سقوط شهرستان دایمیرداد ولایت میدان وردک/ هنوز نیروی کمکی نرسیده است
۱۹ / سنبله ۱۳۹۷
روایت ادامه مطلب
کشته و زخمی شدن ۴۸ هراس‌افگن در ولایت پکتیا
۱۹ / سنبله ۱۳۹۷
روایت ادامه مطلب
صفحه ۳۰ از ۶۵۱« ابتدا...۱۰۲۰...۲۸۲۹۳۰۳۱۳۲...۴۰۵۰۶۰...آخر »