روایت

بازتاب افغانستان


افغانستان پیشتازترین کشور در میان ۱۹۰ کشور دنیا در عرصه اصلاحات
۱۲ / جدی ۱۳۹۷
روایت ادامه مطلب
کشف و ضبط مشروبات الکولی، سلاح و مهمات در ولایت پکتیا
۱۲ / جدی ۱۳۹۷
روایت ادامه مطلب
وزارت دفاع ملی برای بهبود وضعیت زندگی معلولین اردوی ملی یک مکانیزم منظم ایجاد می‌کند
۱۲ / جدی ۱۳۹۷
روایت ادامه مطلب
کشته‌شدن ۱۱ هراس‌افگن در ولایت کاپیسا
۱۲ / جدی ۱۳۹۷
روایت ادامه مطلب
سه بند برق درافغانستان آماده ساخته شدن است
۱۲ / جدی ۱۳۹۷
روایت ادامه مطلب
تا دو سال آینده تمام ولایت‌های افغانستان به شبکه ملی برق وصل می‌شوند
۱۲ / جدی ۱۳۹۷
روایت ادامه مطلب
کشته و زخمی شدن ۲۷۸ غیرنظامی در ماه گذشته میلادی در افغانستان
۱۲ / جدی ۱۳۹۷
روایت ادامه مطلب
بخشیده شدن جریمه شرکت‌های ترانسپورتی/ موترداران برای تجدید اسناد وسایط اقدام کنند
۱۱ / جدی ۱۳۹۷
روایت ادامه مطلب
صفحه ۳۰ از ۸۸۹« ابتدا...۱۰۲۰...۲۸۲۹۳۰۳۱۳۲...۴۰۵۰۶۰...آخر »