روایت |

روایت

بازتاب افغانستان


عبدالله: کشتار مردم راه رسیدن به صلح را دشوار می‌سازد
۲۹ / دلو ۱۳۹۹
روایت ادامه مطلب
افغانستان: به صلح فرصتی دوباره بدهید
۲۹ / دلو ۱۳۹۹
روایت ادامه مطلب
اتحادیه اروپا؛ گروه طالبان مسوول اکثر ترورهای هدفمند اند
۲۹ / دلو ۱۳۹۹
روایت ادامه مطلب
تاکید طالبان بر خروج نیروهای بین المللی مطابق توافقنامه دوحه؛ ناتو تا رسیدن زمان مناسب در افغانستان می ماند
۲۸ / دلو ۱۳۹۹
روایت ادامه مطلب
صالح به نیروهای امنیتی: بدون اجازه رهبری حق اشتراک در مجالس و محافل موسسات خارجی را ندارید!
۲۸ / دلو ۱۳۹۹
روایت ادامه مطلب
شمارش معکوس تا خروج نیروهای آمریکایی؛ همه در انتظار تصمیم بایدن
۲۷ / دلو ۱۳۹۹
روایت ادامه مطلب
ترور ۱۱ مدافع حقوق بشر و کارمند رسانه ای پس از آغاز مذاکرات؛ یوناما: شخصیت های سرشناس از افغانستان فرار کرده اند
۲۷ / دلو ۱۳۹۹
روایت ادامه مطلب
چگونه می توان پاکستان را واداشت تا طالبان را به قبول آتش بس وادار کند؟
۲۷ / دلو ۱۳۹۹
روایت ادامه مطلب
صفحه ۳ از ۱,۸۴۶۱۲۳۴۵...۱۰۲۰۳۰...آخر »