روایت |

روایت

بازتاب افغانستان


ادامه رهایی زندانیان؛ طالبان: فهرست رهایی زندانیان از سوی حکومت دقیق نیست
۱۲ / جوزا ۱۳۹۹
روایت ادامه مطلب
انفجار ماین کنار جاده‌ای در کابل سه زخمی برجای گذاشت
۱۱ / جوزا ۱۳۹۹
روایت ادامه مطلب
حمله بر کارمندان رسانه ای؛ واکنش های گسترده و درخواست اقدامات فوری
۱۱ / جوزا ۱۳۹۹
روایت ادامه مطلب
ادامه رهایی زندانیان؛ ۷۱۰ زندانی طالبان و ۷۹ زندانی دولتی رها شدند
۱۱ / جوزا ۱۳۹۹
روایت ادامه مطلب
در آستانه مذاکرات صلح؛ موتر حامل کارمندان یک رسانه در کابل هدف انفجار قرار گرفت
۱۰ / جوزا ۱۳۹۹
روایت ادامه مطلب
ارگ و سپیدار؛ استقبال از مشروط سازی کمک های اتحادیه اروپا و امیدواری برای آغاز مذاکرات بین الافغانی
۱۰ / جوزا ۱۳۹۹
روایت ادامه مطلب
قبل از گفتگوهای صلح؛ ویروس کرونا رهبری طالبان را آشفته ساخته است
۱۰ / جوزا ۱۳۹۹
روایت ادامه مطلب
آغاز کار بندر گوادر تجارت افغانستان و پاکستان را تقویت می بخشد؟
۱۰ / جوزا ۱۳۹۹
روایت ادامه مطلب
صفحه ۲۱ از ۱,۷۶۷« ابتدا...۱۰...۱۹۲۰۲۱۲۲۲۳...۳۰۴۰۵۰...آخر »