روایت

بازتاب افغانستان


نشست مسکو در مورد صلح افغانستان؛ تردید در اشتراک طالبان و دست رد حکومت افغانستان به سینه روسیه
۱۴ / عقرب ۱۳۹۷
روایت ادامه مطلب
دیدار رییس شورای عالی صلح افغانستان با وزیر خارجه ایران در تهران
۱۴ / عقرب ۱۳۹۷
روایت ادامه مطلب
تاکید وزارت زنان افغانستان بر حمایت از زنان بیوه و بی‌سرپرست در برنامه جدید توسعه‌ای امریکا
۱۴ / عقرب ۱۳۹۷
روایت ادامه مطلب
کمک دانمارک برای خانواده‌های بی‌جاشده در ولایت فاریاب
۱۴ / عقرب ۱۳۹۷
روایت ادامه مطلب
ارتقای مهارت‌های آموزشی دختران افغانستان در مناطق ناامن با استفاده از یک سیستم جدید
۱۴ / عقرب ۱۳۹۷
روایت ادامه مطلب
دیدار رییس اجراییه با معاون وزیر خارجۀ امریکا در امور آسیای جنوبی و مرکزی
۱۴ / عقرب ۱۳۹۷
روایت ادامه مطلب
درخشش افغانستان در نمایشگاه بین‌المللی واردات چین
۱۴ / عقرب ۱۳۹۷
روایت ادامه مطلب
بهره‌برداری از بخش اول سرک شرنه-انگورهده ولایت پکتیکا
۱۴ / عقرب ۱۳۹۷
روایت ادامه مطلب