روایت |

روایت

بازتاب افغانستان


نقشه‌تجزیه؛ منظور احمدولی مسعود از تقسیم سرزمین چیست؟
۲۲ / سرطان ۱۳۹۹
روایت ادامه مطلب
عبدالله: سهم معنادار زنان در حکومت و امور صلح حفظ خواهد شد
۲۲ / سرطان ۱۳۹۹
روایت ادامه مطلب
پاسخ طالبان به درخواست کاهش خشونت ها؛ توقف جنگ قبل از آغاز مذاکرات غیر منطقی است
۲۲ / سرطان ۱۳۹۹
روایت ادامه مطلب
ارگ به طالبان؛ به گونه‌ی واقعی وارد پروسه‌ی صلح شوید
۲۲ / سرطان ۱۳۹۹
روایت ادامه مطلب
شورای امنیت: طالبان با افزایش خشونت‌ها روند گفتگوهای مستقیم را مختل و دشوار ساخته اند
۲۲ / سرطان ۱۳۹۹
روایت ادامه مطلب
وزارت خارجه: افزایش خشونت های طالبان باعث نارضایتی کشورهای منطقه و جهان شده است
۲۱ / سرطان ۱۳۹۹
روایت ادامه مطلب
شش ماه دیگر سرپرستی در بست یک و دو ادارات ملکی پایان می یابد
۲۱ / سرطان ۱۳۹۹
روایت ادامه مطلب
شورای امنیت: طالبان در یک هفته ۲۳ غیرنظامی را کشته و ۴۵ تن دیگر را زخمی کرده اند
۲۱ / سرطان ۱۳۹۹
روایت ادامه مطلب
صفحه ۲ از ۱,۷۶۸۱۲۳۴۵...۱۰۲۰۳۰...آخر »