روایت

بازتاب افغانستان


۸ پله سقوط؛ نزول چشم‌گیر افغانستانِ پسا ۲۰۱۴ در محاسبات جهانی کسب و کار
۲۹ / سرطان ۱۳۹۶
روایت ادامه مطلب
جنگ گسترده؛ نابودی ۱۰۰ شورشی در ۱۷ ولایت افغانستان
۲۹ / سرطان ۱۳۹۶
روایت ادامه مطلب
جنگ در هلمند؛ حملات انتحاری طالبان به پاسگاه‌های امنیتی در شهرستان گرشک
۲۹ / سرطان ۱۳۹۶
روایت ادامه مطلب
از هرات تا بدخشان؛ ۵۵ شورشی در ۱۲ ولایت افغانستان کشته شدند
۲۸ / سرطان ۱۳۹۶
روایت ادامه مطلب
اقدام تازه؛ دومین ولسوال زن در افغانستان تعیین شد
۲۸ / سرطان ۱۳۹۶
روایت ادامه مطلب
کنوانسیون اروشا؛ عضویت افغانستان، اصلاحات گمرکی و تسهیلات سازمان جهانی گمرکات
۲۷ / سرطان ۱۳۹۶
روایت ادامه مطلب
نگرانی سازمان ملل از افزایش تلفات غیرنظامیان افغان؛ پس از ۲۰۱۴،  ۱۲ هزار کشته و ۲۵ هزار زخمی
۲۷ / سرطان ۱۳۹۶
روایت ادامه مطلب
از هلمند تا قندوز؛ کشته شدن ۱۱۹ شورشی در ۷ ولایت افغانستان
۲۷ / سرطان ۱۳۹۶
روایت ادامه مطلب