روایت

بازتاب افغانستان


۴۳۱ مرکز رای دهی مسدود تنها در ۱۰ ولایت؛ نشانه‌هایی از ناکامی در تامین امنیت انتخابات
۲۴ / میزان ۱۳۹۷
روایت ادامه مطلب
توافق همایون همایون با اشرف غنی بر سر تعیین مقام‌های مهم ولایت خوست
۲۴ / میزان ۱۳۹۷
روایت ادامه مطلب
اشرف غنی: هیچ بخشی از افغانستان نباید از صلح بی‌بهره بماند
۲۴ / میزان ۱۳۹۷
روایت ادامه مطلب
کمیسیون انتخابات افغانستان: مکانیزم مشخصی برای جلوگیری از تقلب در انتخابات وجود دارد
۲۴ / میزان ۱۳۹۷
روایت ادامه مطلب
کمیسیون شکایات انتخاباتی: نام‌های شماری دیگر از نامزدان انتخابات پارلمانی از فهرست نهایی حذف می‌شود
۲۴ / میزان ۱۳۹۷
روایت ادامه مطلب
نی خواستار همکاری کمیسیون انتخابات افغانستان برای صدور اعتبارنامه پوشش خبری انتخابات شد
۲۴ / میزان ۱۳۹۷
روایت ادامه مطلب
کشته شدن و زخمی شدن ۵۴ هراس افگن در چندین ولایت افغانستان
۲۴ / میزان ۱۳۹۷
روایت ادامه مطلب
آماده باش کامل پولیس ملی افغانستان برای تامین امنیت انتخابات
۲۴ / میزان ۱۳۹۷
روایت ادامه مطلب