روایت

بازتاب افغانستان


نشست مشورتی؛ نگرانی جریان‌های مختلف سیاسی از شکل گیری جنگ‌های نیابتی در افغانستان
۲۱ / ثور ۱۳۹۶
روایت ادامه مطلب
جنگ‌جویان کوهستانات و تهدیدات بلند؛ جنرال وحدت نگران سقوط سرپل
۲۱ / ثور ۱۳۹۶
روایت ادامه مطلب
مسمومیت دختران دانش‌آموز؛ تاکتیک ۶ ساله و مانور شورشیان در ۱۰ ولایت افغانستان
۲۰ / ثور ۱۳۹۶
روایت ادامه مطلب
روایت‌های دوگانه؛ از رشد اقتصادی تا افزایش چشم‌گیر فقر در افغانستان
۲۰ / ثور ۱۳۹۶
روایت ادامه مطلب
۲۴ ساعت در افغانستان؛ از نابودی ۵۹ تروریست تا ضبط سلاح در مکتبی در کابل
۲۰ / ثور ۱۳۹۶
روایت ادامه مطلب
کابل-مسکو؛ محموله ۱۲۰ تنی کشمش، روابط بازرگانی با روسیه و نقش حیاتی آقینه-اتامیرات
۱۹ / ثور ۱۳۹۶
روایت ادامه مطلب
مناظرات انتخاباتی؛ از برنامه‌محوری در ایران تا قوم‌محوری در افغانستان
۱۹ / ثور ۱۳۹۶
روایت ادامه مطلب
۲۴ ساعت در افغانستان؛ از کشته شدن رییس شورای علمای پروان تا از بین رفتن ۷۱ تروریست
۱۹ / ثور ۱۳۹۶
روایت ادامه مطلب