روایت

بازتاب افغانستان


رسوایی سیاسی؛ رهبران حکومت نباید اختلافات‌‌شان‌ را رسانه‌یی کنند
۵ / عقرب ۱۳۹۵
روایت ادامه مطلب
داعش ده‌ها تن را در ولایت غور تیرباران کرد
۵ / عقرب ۱۳۹۵
روایت ادامه مطلب
تمرکز قدرت؛ اوج اختلافات رهبران حکومت وحدت ملی
۴ / عقرب ۱۳۹۵
روایت ادامه مطلب
میراث‌داران قدرت در افغانستان (۲)
۴ / عقرب ۱۳۹۵
روایت ادامه مطلب
جنرال دوستم؛ انتقاد بی‌سابقه از حکومت
۳ / عقرب ۱۳۹۵
روایت ادامه مطلب
افزایش تلفات سربازان افغان؛ مشکل در رهبری نهادهای امنیتی است
۳ / عقرب ۱۳۹۵
روایت ادامه مطلب
آمریکا ۷۹۱ میلیون دالر دیگر به افغانستان کمک کرد
۳ / عقرب ۱۳۹۵
روایت ادامه مطلب
امید به صلح با سفر هیئت طالبان به پاکستان خاموش می‌شود
۲ / عقرب ۱۳۹۵
روایت ادامه مطلب