روایت

بازتاب افغانستان


اصلاحات در نظام سیاسی افغانستان؛ گرد هم آیی جریان های بزرگ سیاسی در کابل
۲۸ / دلو ۱۳۹۵
روایت ادامه مطلب
جمع‌آوری پول فرسود؛ ۴ ماه تمدید مدت تعویض بانک‌نوت‌های افغانی در افغانستان
۲۸ / دلو ۱۳۹۵
روایت ادامه مطلب
شمارش معکوس؛ ۳۰ روز تا آغاز تحقق رویای پایان وابستگی اقتصادی افغانستان از طریق چابهار
۲۷ / دلو ۱۳۹۵
روایت ادامه مطلب
تا آغاز بهار؛ ۶ ماموریت مهم اما ناتمام که حکومت وحدت ملی افغانستان باید انجام دهد
۲۷ / دلو ۱۳۹۵
روایت ادامه مطلب
قربانی دیگر انفجارهای قندهار؛ سفیر امارات متحده عرب درگذشت
۲۷ / دلو ۱۳۹۵
روایت ادامه مطلب
تمرکز بر داعش؛ عملیات شاهین ۲۵ بیش از ۲۸ داعشی را نابود کرده است
۲۷ / دلو ۱۳۹۵
روایت ادامه مطلب
استقبال مشروط؛ حکومت افغانستان در سطح پایین در نشست شش جانبه مسکو شرکت کرده است
۲۷ / دلو ۱۳۹۵
روایت ادامه مطلب
۹ سال اشغال؛ حضوری با ۱ میلیون قربانی در افغانستان
۲۶ / دلو ۱۳۹۵
روایت ادامه مطلب