روایت

بازتاب افغانستان


حمله به خانه سفیر طالبان؛ ضعیف می‌گوید به کسی ضرر نرسانده است
۴ / جدی ۱۳۹۵
روایت ادامه مطلب
آغاز حملات انتحاری؛ از حمله به نماینده مجلس تا جلوگیری از یک حمله خونین در کابل
۲ / جدی ۱۳۹۵
روایت ادامه مطلب
زمینه‌سازی برای نوآوری؛ پنج نفر برتر فناوری ارتباطات در افغانستان انتخاب شد
۲ / جدی ۱۳۹۵
روایت ادامه مطلب
هدف آسیب‌پذیر؛ نمایندگان مجلس در رادار تروریستان
۲ / جدی ۱۳۹۵
روایت ادامه مطلب
افزایش نگرانی‌ها؛ پیشنهاد طرح امنیتی برای مناطق مرکزی
۱ / جدی ۱۳۹۵
روایت ادامه مطلب
وزیر مالیه افغانستان: بودجه مالی ۱۳۹۶ پیش از رخصتی زمستانی پارلمان نهایی خواهد شد
۱ / جدی ۱۳۹۵
روایت ادامه مطلب
روز انتقال مسالمت آمیز قدرت؛ ۱۵سال چرخش نخبگان در فضای سیاسی افغانستان
۱ / جدی ۱۳۹۵
روایت ادامه مطلب
رد بودجه؛ مجلس نمایندگان افغانستان خواهان بازنگری بودجه سال ۹۶ شد
۱ / جدی ۱۳۹۵
روایت ادامه مطلب