روایت

بازتاب افغانستان


تمرکززدایی حساسیت برانگیز؛ گفت‌وگوی انتقادی دو سفیر در واشنگتن و کابل خبرساز شد
۱۱ / دلو ۱۳۹۵
روایت ادامه مطلب
تروریستان در غزنی؛ نگرانی از حضور داعش و پیشرفت در مهار جرایم
۱۱ / دلو ۱۳۹۵
روایت ادامه مطلب
در بازدید از پنتاگون؛ ترامپ به ارتش آمریکا دستور آمادگی جنگ جهانی را داده است
۱۱ / دلو ۱۳۹۵
روایت ادامه مطلب
صنعت ناب؛ شورای عالی اقتصادی در جست‌وجوی زمینه‌های سرمایه‌گذاری روی قالین افغانی
۱۱ / دلو ۱۳۹۵
روایت ادامه مطلب
۸  قرارداد به ارزش بیش از ۷ میلیارد افغانی از سوی کمیسیون تدارکات ملی افغانستان واگذار شد
۱۰ / دلو ۱۳۹۵
روایت ادامه مطلب
سال ۹۵ خورشیدی؛ جلوگیری از غصب بیش از ۱۶ هزار جریب زمین در افغانستان
۱۰ / دلو ۱۳۹۵
روایت ادامه مطلب
شورای عالی صلح؛ چهارمین رییس این شورا چه کسی خواهد بود؟
۹ / دلو ۱۳۹۵
روایت ادامه مطلب
توزیع انرژی به شرق؛ قرارداد‌های برق‌رسانی لوگر، پکتیکا و خوست امضا شد
۹ / دلو ۱۳۹۵
روایت ادامه مطلب