روایت

بازتاب افغانستان


داکتر عبدالله: تصمیم توزیع تذکره‌های الکترونیک مشروعیت ندارد
۱۳ / ثور ۱۳۹۷
روایت ادامه مطلب
گرامی‌داشت از روز جهانی آزادی مطبوعات در کابل؛ تأکید حکومت و نهادهای رسانه‌یی بر حفاظت از خبرنگاران
۱۳ / ثور ۱۳۹۷
روایت ادامه مطلب
رییس‌جمهور افغانستان تذکره الکترونیک دریافت کرد/ غنی: امروز یک روز تاریخی است
۱۳ / ثور ۱۳۹۷
روایت ادامه مطلب
فوری/ مخالفت ریاست اجراییه با آغاز روند صدور تذکره‌های الکترونیک/ عبدالله امروز موضع‌گیری می‌کند
۱۳ / ثور ۱۳۹۷
روایت ادامه مطلب
کشته شدن نزدیک به ۱۰۰ خبرنگار در افغانستان در ۱۷ سال گذشته
۱۳ / ثور ۱۳۹۷
روایت ادامه مطلب
فوری/ آغاز روند صدور تذکره‌های الکترونیکی در افغانستان
۱۳ / ثور ۱۳۹۷
روایت ادامه مطلب
پایان تحصن هزاره‌های کویته پس از تعهد رییس ارتش پاکستان برای تأمین امنیت
۱۳ / ثور ۱۳۹۷
روایت ادامه مطلب
فوری / حکومت افغانستان توزیع شناسنامه الکترونیک را امروز آغاز می کند
۱۳ / ثور ۱۳۹۷
روایت ادامه مطلب