روایت

بازتاب افغانستان


تکمیلی/ در حمله انتحاری کابل آسیبی به استادان و دانشجویان نرسیده است
۱۴ / جوزا ۱۳۹۷
روایت ادامه مطلب
تکمیلی/ ۱۲ کشته و زخمی، آمار تلفات حمله انتحاری امروز در کابل
۱۴ / جوزا ۱۳۹۷
روایت ادامه مطلب
تکمیلی/ آمارهای ابتدایی: کشته شدن ۴ غیرنظامی در حمله انتحاری کابل
۱۴ / جوزا ۱۳۹۷
روایت ادامه مطلب
تکمیلی/ انفجار در ورودی دانشگاه پلی تخنیک کابل، حمله انتحاری بوده است
۱۴ / جوزا ۱۳۹۷
روایت ادامه مطلب
فوری/ انفجار در کابل
۱۴ / جوزا ۱۳۹۷
روایت ادامه مطلب
تلفات یک خانواده در یک روز بی‌رحم: ۷ کودک با پاهایی قطع‌شده
۱۴ / جوزا ۱۳۹۷
روایت ادامه مطلب
فتوای مشترک علمای دینی افغانستان در مورد جنگ و انتحار/ طالبان پیشنهاد صلح را بپذیرد
۱۴ / جوزا ۱۳۹۷
روایت ادامه مطلب
از بین بردن یک ذخیره‌گاه بزرگ مهمات طالبان در فاریاب/ ۱۰ جنگجوی طالبان کشته و زخمی شدند
۱۴ / جوزا ۱۳۹۷
روایت ادامه مطلب