روایت

بازتاب افغانستان


تکمیلی/ داعش مسئولیت حمله انتحاری بر کاروان جنرال دوستم را به عهده گرفت
۳۱ / سرطان ۱۳۹۷
روایت ادامه مطلب
تکمیلی/ افزایش تلفات انفجار انتحاری بر کاروان حامل جنرال دوستم به ۵۹ کشته و زخمی
۳۱ / سرطان ۱۳۹۷
روایت ادامه مطلب
ورود جنرال دوستم به کابل؛ سرنوشت ائتلاف نجات و آینده توافقات حزب جنبش و ارگ ریاست جمهوری به کجا می‌رود؟
۳۱ / سرطان ۱۳۹۷
روایت ادامه مطلب
دوستم خواستار پایان اعتراضات مردمی در شمال افغانستان شد
۳۱ / سرطان ۱۳۹۷
روایت ادامه مطلب
اعلام موجودیت ائتلاف بزرگ ملی افغانستان در آینده نزدیک
۳۱ / سرطان ۱۳۹۷
روایت ادامه مطلب
تکمیلی/ ۱۰ کشته و زخمی در انفجار انتحاری در چهارراهی فرودگاه بین المللی حامد کرزی
۳۱ / سرطان ۱۳۹۷
روایت ادامه مطلب
تکمیلی/ جنرال دوستم به قصر صدارت رسید
۳۱ / سرطان ۱۳۹۷
روایت ادامه مطلب
فوری/ انفجار در چهارراهی فرودگاه بین‌المللی حامد کرزی
۳۱ / سرطان ۱۳۹۷
روایت ادامه مطلب