روایت

بازتاب افغانستان


جنرال عبدالرزاق؛ در میان رهبران محلی که رییس‌جمهور افغانستان را به چالش می‌کشند!
۲۳ / حمل ۱۳۹۷
روایت ادامه مطلب
گزارش تازه یوناما؛ تلفات ۲۲۵۸ غیرنظامی در سه ماه نخست ۲۰۱۸ در افغانستان
۲۳ / حمل ۱۳۹۷
روایت ادامه مطلب
کشاورزان معترض در زرنج دروازه ریاست حوزه دریایی را جوش زدند
۲۳ / حمل ۱۳۹۷
روایت ادامه مطلب
افتتاح نخستین توربین بند برق نغلو با حضور رییس اجرایی حکومت
۲۳ / حمل ۱۳۹۷
روایت ادامه مطلب
معرفی معاون جدید والی بلخ از حزب جنبش اسلامی افغانستان
۲۳ / حمل ۱۳۹۷
روایت ادامه مطلب
ترامپ: هیچ وقت نگفتم چه وقت به سوریه حمله می‌کنیم
۲۳ / حمل ۱۳۹۷
روایت ادامه مطلب
رییس‌جمهور افغانستان دستور بررسی حمله طالبان بر شهرستان خواجه عمری را داد
۲۳ / حمل ۱۳۹۷
روایت ادامه مطلب
بازگشایی ۳۰ مکتب مسدود شده در ولایت لوگر
۲۳ / حمل ۱۳۹۷
روایت ادامه مطلب