روایت

بازتاب افغانستان


داکتر عبدالله: دروازه گفتگو به روی طالبان باز است
۲۴ / جوزا ۱۳۹۷
روایت ادامه مطلب
فرمانده پولیس قندهار اتهامات مداخله در امور انتخاباتی را رد کرد
۲۴ / جوزا ۱۳۹۷
روایت ادامه مطلب
جلوگیری از یک انفجار خونین در ولایت بادغیس
۲۴ / جوزا ۱۳۹۷
روایت ادامه مطلب
۲۵۰ تن از زندانیان حزب اسلامی امروز آزاد می‌شوند
۲۴ / جوزا ۱۳۹۷
روایت ادامه مطلب
کمیسیون انتخابات: شواهدی که دخالت زورمندان در امور انتخابات را ثابت کند، وجود ندارد
۲۴ / جوزا ۱۳۹۷
روایت ادامه مطلب
انتقال آرشیف «افغان فیلم» به ارگ؛ واکنش های شدید در مجلس نمایندگان و رسانه های اجتماعی
۲۳ / جوزا ۱۳۹۷
روایت ادامه مطلب
سید سعادت منصور نادری با چهار معین وزارت شهرسازی کنار رفتند
۲۳ / جوزا ۱۳۹۷
روایت ادامه مطلب
مجلس نمایندگان: بسته بودن دفتر کمیسیون انتخابات در غزنی غیرقانونی و ظالمانه است
۲۳ / جوزا ۱۳۹۷
روایت ادامه مطلب