روایت

بازتاب افغانستان


کمک ۶۹۱ میلیون دالری بانک جهانی؛ تمرکز روی سه بخش اساسی در افغانستان
۲۲ / حمل ۱۳۹۷
روایت ادامه مطلب
توافق افغانستان و ازبکستان برای ایجاد مسیر ترانزیتی از مزارشریف به کاشغر چین
۲۲ / حمل ۱۳۹۷
روایت ادامه مطلب
فوری/ تخریب یک پایه برق وارداتی به کابل در بغلان
۲۲ / حمل ۱۳۹۷
روایت ادامه مطلب
بانک انکشاف آسیایی: رشد اقتصادی افغانستان در ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ افزایش نخواهد یافت
۲۲ / حمل ۱۳۹۷
روایت ادامه مطلب
فوری/ ترامپ از برنامه تازه امریکا برای حملات گسترده موشکی به سوریه خبر داد
۲۲ / حمل ۱۳۹۷
روایت ادامه مطلب
جلوگیری از دو انفجار در شهر کابل
۲۲ / حمل ۱۳۹۷
روایت ادامه مطلب
بیش از ۱۰۰ تن در پی سقوط یک هواپیمای نظامی در الجزایر کشته شدند
۲۲ / حمل ۱۳۹۷
روایت ادامه مطلب
مردان مسلح یک مکتب دخترانه را در ولایت لوگر آتش زدند
۲۲ / حمل ۱۳۹۷
روایت ادامه مطلب