روایت |

روایت

بازتاب افغانستان


تکمیلی/ مجلس نمایندگان افغانستان: پیمان امنیتی با امریکا لغو یا عملی شود!
۲۱ / سنبله ۱۳۹۷
روایت ادامه مطلب
احتمال کاهش آمار واقعی ثبت‌نام رأی‌دهندگان انتخابات افغانستان از ۹ به ۷ میلیون تن
۲۱ / سنبله ۱۳۹۷
روایت ادامه مطلب
فوری/ مجلس نمایندگان افغانستان خواهان بازنگری پیمان امنیتی با امریکا شد
۲۱ / سنبله ۱۳۹۷
روایت ادامه مطلب
برگزاری نمایشگاه بین‌المللی تجارت و سرمایه‌گذاری میان هند و افغانستان با حضور دکتر عبدالله
۲۱ / سنبله ۱۳۹۷
روایت ادامه مطلب
تکمیلی/ ۶۸ کشته و ۱۶۵ زخمی در نتیجه حمله انتحاری در میان معترضان در ننگرهار
۲۱ / سنبله ۱۳۹۷
روایت ادامه مطلب
اعتراف به ابعاد گسترده جنگ؛ آیا شمال افغانستان به وضعیت بدتر از حال گذار خواهد کرد؟
۲۰ / سنبله ۱۳۹۷
روایت ادامه مطلب
روایت افغانستان؛ ۱۷ سال پس از ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱
۲۰ / سنبله ۱۳۹۷
روایت ادامه مطلب
تکمیلی/ انفجار یک ماین مقناطیسی در ناحیه سوم کابل یک زخمی برجای گذاشت
۲۰ / سنبله ۱۳۹۷
روایت ادامه مطلب