روایت

بازتاب افغانستان


عضو مجلس افغانستان: شماری از دستگیرشدگان امروز داعش، از ماه‌ها قبل در زندان امنیت ملی بوده‌اند
۲۷ / سنبله ۱۳۹۷
روایت ادامه مطلب
روسیه دیگر هلی‌کوپترهای Mi-17 افغانستان را ترمیم نمی‌کند
۲۷ / سنبله ۱۳۹۷
روایت ادامه مطلب
دروازه کمیسیون انتخابات در قندز مسدود نشده است
۲۷ / سنبله ۱۳۹۷
روایت ادامه مطلب
کنترول در مرز افغانستان با ایران به خاطر مبارزه با قاچاق دالر افزایش می‌یابد
۲۷ / سنبله ۱۳۹۷
روایت ادامه مطلب
سقوط هواپیمای نظامی روسیه به دنبال حمله هواپیماهای اسراییلی در سوریه
۲۷ / سنبله ۱۳۹۷
روایت ادامه مطلب
بازداشت یک تن به اتهام قاچاق ۳۸ هزار دالر امریکایی از هرات به ایران
۲۷ / سنبله ۱۳۹۷
روایت ادامه مطلب
مختل شدن سخنرانی محمد محقق در مزارشریف
۲۷ / سنبله ۱۳۹۷
روایت ادامه مطلب
سازمان ملل: بسته ماندن یک سوم مراکز رای‌دهی، همه‌شمول بودن انتخابات افغانستان را زیر سوال برده است
۲۷ / سنبله ۱۳۹۷
روایت ادامه مطلب
صفحه ۱۰ از ۶۵۱« ابتدا...۸۹۱۰۱۱۱۲...۲۰۳۰۴۰...آخر »