روایت اقتصادی

بازتاب تازه های اقتصاد


بیل گیتس ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ دالر خواهد داشت
۹ / دلو ۱۳۹۵ ۱,۲۲۱
روایت اقتصادی ادامه مطلب
بازگشت‌کنندگان سودآور؛ مهاجران ۷ میلیارد دالر وارد چرخه اقتصادی افغانستان کرده اند
۲۸ / جدی ۱۳۹۵ ۵۱۷
روایت اقتصادی ادامه مطلب
تدارکات بزرگ زمستانی؛ اعطای ۱۳ میلیارد افغانی قراردادهای حکومتی افغانستان
۲۷ / جدی ۱۳۹۵ ۵۰۰
روایت اقتصادی ادامه مطلب
مجلس نمایندگان بودجه سال مالی ۱۳۹۶ افغانستان را تصویب کرد
۲۷ / جدی ۱۳۹۵ ۵۵۶
روایت اقتصادی ادامه مطلب
صفحه ۳ از ۲۲۱۲۳۴۵...۱۰۲۰...آخر »