روایت اقتصادی

بازتاب تازه های اقتصاد


۱۱ پروژه‌ی زیربنایی که جهان را تغییر می‌دهد
۵ / جدی ۱۳۹۵ ۸,۷۸۲
روایت اقتصادی ادامه مطلب
اعتصاب شرکت‌های حمل و نقل زمینی در جنوب و غرب افغانستان
۴ / جدی ۱۳۹۵ ۱,۰۷۵
روایت اقتصادی ادامه مطلب
سرمایه‌گذاری در خارج؛ عزیزی در سال نو میلادی ۵۰ پروژه جدید در دُبی راه اندازی می‌کند
۳۰ / قوس ۱۳۹۵ ۵۰۰
روایت اقتصادی ادامه مطلب
دست‌آورد دیگر؛ امضای موافقت‌نامه ۴۱۵ میلیون دالری افغانستان با بانک انکشاف آسیایی
۳۰ / قوس ۱۳۹۵ ۳۷۹
روایت اقتصادی ادامه مطلب
صفحه ۳ از ۱۹۱۲۳۴۵...۱۰...آخر »