روایت اقتصادی

بازتاب تازه های اقتصاد


از بهبود سیستم مالی تا کاهش فساد اداری؛ ۴ فاکتور تاثیرگذار بر افزایش درآمد ملی افغانستان
۱۵ / جدی ۱۳۹۵ ۱,۳۹۳
روایت اقتصادی ادامه مطلب
ازبکستان و افغانستان؛ دو کشور محاط به خشکه باهم دست همکاری دادند
۱۴ / جدی ۱۳۹۵ ۴۲۲
روایت اقتصادی ادامه مطلب
توسعه هوانوردی افغانستان؛ از دیجیتالیزه‌‌سازی پیش‌بینی آب و هوا تا ساخت فرودگاه‌های بیشتر
۱۴ / جدی ۱۳۹۵ ۶۰۰
روایت اقتصادی ادامه مطلب
سرمایه‌گذاری بیش از یک‌میلیارد دالر یک شرکت قزاقی در بخش انرژی افغانستان
۱۳ / جدی ۱۳۹۵ ۵۱۴
روایت اقتصادی ادامه مطلب
نتیجه تنش در روابط با پاکستان؛ افزایش حجم تجارت افغانستان با هند و ایران
۱۳ / جدی ۱۳۹۵ ۷۸۲
روایت اقتصادی ادامه مطلب
۲۰۱۶؛ ۸ کارکرد توسعه‌ای در عرصه مخابرات افغانستان
۱۲ / جدی ۱۳۹۵ ۷۳۴
روایت اقتصادی ادامه مطلب
بازار بوش؛ میراث امریکایی با اجناس چینایی در کابل
۱۲ / جدی ۱۳۹۵ ۲,۰۵۹
روایت اقتصادی ادامه مطلب
صفحه ۲ از ۱۹۱۲۳۴۵...۱۰...آخر »