روایت اقتصادی

بازتاب تازه های اقتصاد


تمرکز ایتالیا در غرب؛ توافق‌‎نامه پروژه ساخت جاده هرات-چشت شریف امضا شد
۱۳ / دلو ۱۳۹۵ ۳۱۸
روایت اقتصادی ادامه مطلب
فروشگاه‌های آنلاین؛ پدیده جدید در بازار سرمایه‌گذاری افغانستان
۱۲ / دلو ۱۳۹۵ ۵۳۶
روایت اقتصادی ادامه مطلب
صنعت ناب؛ شورای عالی اقتصادی در جست‌وجوی زمینه‌های سرمایه‌گذاری روی قالین افغانی
۱۱ / دلو ۱۳۹۵ ۲۶۳
روایت اقتصادی ادامه مطلب
۸  قرارداد به ارزش بیش از ۷ میلیارد افغانی از سوی کمیسیون تدارکات ملی افغانستان واگذار شد
۱۰ / دلو ۱۳۹۵ ۳۷۸
روایت اقتصادی ادامه مطلب
سال ۹۵ خورشیدی؛ جلوگیری از غصب بیش از ۱۶ هزار جریب زمین در افغانستان
۱۰ / دلو ۱۳۹۵ ۵۵۷
روایت اقتصادی ادامه مطلب
بیل گیتس ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ دالر خواهد داشت
۹ / دلو ۱۳۹۵ ۱,۲۱۴
روایت اقتصادی ادامه مطلب
صفحه ۲ از ۲۱۱۲۳۴۵...۱۰۲۰...آخر »