روایت اقتصادی

بازتاب تازه های اقتصاد


هویت افغانستان؛ برنامه ریزی برای صادرات ۱٫۵ میلیون متر مربع قالین در سال
۲۰ / میزان ۱۳۹۵ ۳۴۹
روایت اقتصادی ادامه مطلب
بازگشت به شهرک سازی؛ ۱۱ میلیارد افغانی سرمایه گذاری روی دو شهرک رهایشی
۲۰ / میزان ۱۳۹۵ ۴۳۱
روایت اقتصادی ادامه مطلب
خودکفایی انرژی؛ افغانستان در ۵ سال آینده ۲۰۰۰ میگاوات برق تولید می کند
۱۷ / میزان ۱۳۹۵ ۱,۳۱۴
روایت اقتصادی ادامه مطلب
سرمایه‌گذاری دوم روی گاز شبرغان؛ شرکت بیات نیز وارد میدان شد
۱۲ / میزان ۱۳۹۵ ۳۷۰
روایت اقتصادی ادامه مطلب
بند کجکی ۲؛ گام سوم اشرف غنی در راستای تولید انرژی در افغانستان
۱۰ / میزان ۱۳۹۵ ۵۰۲
روایت اقتصادی ادامه مطلب
میثاق شهروندی؛ ۱۰۰ میلیون دالر بودجه دیگر دریافت کرد
۵ / میزان ۱۳۹۵ ۳۱۵
روایت اقتصادی ادامه مطلب
۱۸۰ میگاوات برق آبی؛ سرمایه گذاری روی تولید انرژی بدیل، توسعه می یابد
۵ / میزان ۱۳۹۵ ۱,۶۷۶
روایت اقتصادی ادامه مطلب
میثاق شهروندی؛ ۸ مورد از ۱ میلیارد دالر بودجه ۱۰ ساله این برنامه ملی
۴ / میزان ۱۳۹۵ ۵۷۱
روایت اقتصادی ادامه مطلب
صفحه ۱۰ از ۱۹« ابتدا...۸۹۱۰۱۱۱۲...آخر »