روایت نظامی – امنیتی

در خبرگزاری خبرنامه آخرین اخبار,حوادث و روایت نظامی و امنیتی کشور افغانستان و جهان را بخوانید همراه عکس و فیلم های مرتبط …