روایت

بازتاب افغانستان


بازداشت یک عضو استخباراتی قطعه سرخ طالبان در فاریاب
۳۰ / میزان ۱۳۹۸
روایت ادامه مطلب
پیام تبریکی غنی به ترودو: تمرکز ما روی گسترش روابط کانادا و افغانستان خواهد بود
۳۰ / میزان ۱۳۹۸
روایت ادامه مطلب
در صورت انتخاب مجدد؛ غنی: با طالبان وارد گفتگوی مستقیم خواهم شد!
۳۰ / میزان ۱۳۹۸
روایت ادامه مطلب
مریم منصف بار دیگر به پارلمان کانادا راه یافت
۳۰ / میزان ۱۳۹۸
روایت ادامه مطلب
مسوول تعلیم و تربیت داعش در ننگرهار به نیروهای امنیتی تسلیم شد
۳۰ / میزان ۱۳۹۸
روایت ادامه مطلب
ریاست جمهوری: افغانستان زمانی به صلح می‌رسد که روند صلح توسط دولت رهبری شود
۳۰ / میزان ۱۳۹۸
روایت ادامه مطلب
ثبات و همگرایی: شکستن قفل مرکز دیجیتالی کمیسیون انتخابات، سازمان یافته و در تبانی با ارگ بوده است
۳۰ / میزان ۱۳۹۸
روایت ادامه مطلب
اطمینان کمیسیون انتخابات از آسیب ندیدن مرکز دیجیتالی این کمیسیون
۳۰ / میزان ۱۳۹۸
روایت ادامه مطلب
صفحه ۱ از ۱,۳۶۷۱۲۳۴۵...۱۰۲۰۳۰...آخر »