روایت |

روایت

بازتاب افغانستان


نگرانی ها پس از خروج نیروهای بین المللی؛ آمریکا آینده افغانستان را تضمین نمی کند
۳۰ / حمل ۱۴۰۰
روایت ادامه مطلب
غنی: کسانی که در صف جمهوریت نمی ایستند در دولت جای ندارند
۲۹ / حمل ۱۴۰۰
روایت ادامه مطلب
سفر غیر منتظره وزیر خارجه آمریکا به کابل؛ بلینکن با رهبران ارگ و سپیدار دیدار کرد
۲۶ / حمل ۱۴۰۰
روایت ادامه مطلب
جیک سالیوان، خردمند بی مانند بایدن، با چالشی بی مانند روبروست
۲۶ / حمل ۱۴۰۰
روایت ادامه مطلب
خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان؛ از تاکید بایدن بر پایان جنگ طولانی تا اطمینان ارگ از دفاع مستقلانه
۲۶ / حمل ۱۴۰۰
روایت ادامه مطلب
مشخص شدن آجندای نشست ترکیه؛ غنی بار دیگر بر برگزاری لویه جرگه و انتخابات پیش از وقت تاکید کرد
۲۲ / حمل ۱۴۰۰
روایت ادامه مطلب
قدرتی که تحلیل می رود؛ رئیس جمهور افغانستان در وضعیتی نومیدانه!
۲۲ / حمل ۱۴۰۰
روایت ادامه مطلب
آمادگی ها برای نشست استانبول؛ خلیلزاد با غنی، عبدالله و شماری از رهبران سیاسی در کابل دیدار کرد
۲۱ / حمل ۱۴۰۰
روایت ادامه مطلب
صفحه ۱ از ۱,۸۵۵۱۲۳۴۵...۱۰۲۰۳۰...آخر »