روایت |

روایت

بازتاب افغانستان


لویه جرگه در سایه کرونا؛ اولویت حکومت رهایی زندانیان طالبان است یا جلوگیری از شیوع کرونا؟
۱۶ / اسد ۱۳۹۹
روایت ادامه مطلب
شورای امنیت سازمان ملل خواهان محاکمه عاملان حمله داعش به زندان ننگرهار شد
۱۶ / اسد ۱۳۹۹
روایت ادامه مطلب
کمیسیون حقوق بشر از وضعیت شکننده مدافعان حقوق بشر در افغانستان نگران است
۱۶ / اسد ۱۳۹۹
روایت ادامه مطلب
انتقادها از تخصیص بودجه لویه جرگه؛ صالح: سالانه ۴ هزار و ۲۰۰  میلیون افغانی مصرف تامین امنیت رجال برجسته می شود
۱۶ / اسد ۱۳۹۹
روایت ادامه مطلب
نهایی سازی روند آزادی زندانیان محور گفتگو نماینده ملل متحد برای افغانستان با ملا برادر
۱۶ / اسد ۱۳۹۹
روایت ادامه مطلب
پارلمان یا لویه جرگه؛ کدام یک از قاطبه ملت نمایندگی می کند؟
۱۵ / اسد ۱۳۹۹
روایت ادامه مطلب
کمیسیون حقوق بشر: در جریان سه روز آتش بس عید ۱۵۴ غیرنظامی کشته و زخمی شده اند
۱۵ / اسد ۱۳۹۹
روایت ادامه مطلب
عدم ثبت دارایی های ۱۹۷ مقام بلند پایه دولتی؛ معاش و امتیازات آنان تعلیق می شود
۱۵ / اسد ۱۳۹۹
روایت ادامه مطلب
صفحه ۱ از ۱,۷۷۹۱۲۳۴۵...۱۰۲۰۳۰...آخر »