زندگی

روایت جریان زندگی افغانی


تغییر بزرگ در بیمارستان‌های دولتی؛ از تصویب پرداخت فیس تا بازنگری در پرداخت معاش برای پزشکان
۲۱ / اسد ۱۳۹۶
زندگی ادامه مطلب
تازه‌ترین رده‌بندی فیفا؛ فوتبال افغانستان یک پله سقوط کرد
۲۱ / اسد ۱۳۹۶
زندگی ادامه مطلب
انستیتوت فیروزکوه؛ ابتکار بزرگ و احیای مجدد پیشینه فرهنگی افغانستان
۱۹ / اسد ۱۳۹۶
زندگی ادامه مطلب
اولین چای‌خانه بانوان در بامیان؛ اقامت‌گاه ویژه و گامی برای بهبود وضعیت اقتصادی زنان
۱۸ / اسد ۱۳۹۶
زندگی ادامه مطلب
نادیه ندیم؛ از زندگی در یک خانواده نظامی تا افتخارآفرینی در میدان رقابت‌های ورزشی
۱۸ / اسد ۱۳۹۶
زندگی ادامه مطلب
رئال مادرید سوپر کاپ اروپا را فتح کرد
۱۸ / اسد ۱۳۹۶
زندگی ادامه مطلب
به دلیل افزایش گرما؛ وزارت معارف افغانستان دروس مکتب‌ها را به مدت ۱۰ روز تعطیل کرد
۱۷ / اسد ۱۳۹۶
زندگی ادامه مطلب
جکی شین؛ هنرمندی که دنیای از آرامش را به زندگی شهروندان افغان هدیه می‌دهد
۱۶ / اسد ۱۳۹۶
زندگی ادامه مطلب