زندگی

روایت جریان زندگی افغانی


ابتکار جدید؛ شهرداری کابل سگ‌های ولگرد را عقیم می‌سازد
۹ / جوزا ۱۳۹۶
زندگی ادامه مطلب
Nothingwood؛ فیلمی که سلیم شاهین را به جشنواره کن برد
۸ / جوزا ۱۳۹۶
زندگی ادامه مطلب
ابتکار بی‌سابقه در قندوز؛ ۴۰ روز آموزش رانندگی برای زنان
۸ / جوزا ۱۳۹۶
زندگی ادامه مطلب
۱۷ ساعت روزه داری در کابل؛ داستان غم انگیز زندگی ۵ کارگر روزه دار افغان در روز دوم رمضان
۷ / جوزا ۱۳۹۶
زندگی ادامه مطلب
وسیمه بادغیسی؛ دولت‌زنِ جوان در مسیر دشوار دموکراسی‌سازی در افغانستان
۶ / جوزا ۱۳۹۶
زندگی ادامه مطلب
چشمان باز؛ ۱۱ عکاس–خبرنگار متفاوت افغانستان
۴ / جوزا ۱۳۹۶
زندگی ادامه مطلب
۴۰ سال زندگی یک چریک جوان؛ از خط اول جنگ تا مبارزه مدنی در خیابان
۴ / جوزا ۱۳۹۶
زندگی ادامه مطلب
اعتیاد تهدید امنیت ملی؛ ۱۲ مرکز فعال درمان معتادان در کابل
۳ / جوزا ۱۳۹۶
زندگی ادامه مطلب