زندگی

روایت جریان زندگی افغانی


صداهای ماندگار قرآنی؛ قاریان نمونه افغانستان (۱)
۹ / جوزا ۱۳۹۶
زندگی ادامه مطلب
یافته‌های تازه کمیسیون حقوق بشر؛ جنایت جنگی علیه هزاره‌ها در افغانستان
۹ / جوزا ۱۳۹۶
زندگی ادامه مطلب
در نظرسنجی نی؛ چالش عدم دسترسی به اطلاعات در میان ۹۰ درصد خبرنگاران افغان
۹ / جوزا ۱۳۹۶
زندگی ادامه مطلب
ابتکار جدید؛ شهرداری کابل سگ‌های ولگرد را عقیم می‌سازد
۹ / جوزا ۱۳۹۶
زندگی ادامه مطلب
Nothingwood؛ فیلمی که سلیم شاهین را به جشنواره کن برد
۸ / جوزا ۱۳۹۶
زندگی ادامه مطلب
ابتکار بی‌سابقه در قندوز؛ ۴۰ روز آموزش رانندگی برای زنان
۸ / جوزا ۱۳۹۶
زندگی ادامه مطلب
۱۷ ساعت روزه داری در کابل؛ داستان غم انگیز زندگی ۵ کارگر روزه دار افغان در روز دوم رمضان
۷ / جوزا ۱۳۹۶
زندگی ادامه مطلب
وسیمه بادغیسی؛ دولت‌زنِ جوان در مسیر دشوار دموکراسی‌سازی در افغانستان
۶ / جوزا ۱۳۹۶
زندگی ادامه مطلب