زندگی

روایت جریان زندگی افغانی


از بامیان تا سویس؛ ۱۰ نکته در مورد جهانی‌شدن اسکی افغانستان
۸ / حوت ۱۳۹۵
زندگی ادامه مطلب
کانکور فصل درآمدزایی برای جعل‌کاران فیسبوکی در افغانستان
۸ / حوت ۱۳۹۵
زندگی ادامه مطلب
مواد انرژی‌زا؛ ۶ عارضه‌ی جانبی پروتین برای ورزش‌کاران
۸ / حوت ۱۳۹۵
زندگی ادامه مطلب
انتقال دهنده‌ی مرگِ میلیون‌ها انسان؛ تلفون هیتلر بیش از ۲۰۰ هزار دالر فروخته شد
۷ / حوت ۱۳۹۵
زندگی ادامه مطلب
جهان ما؛ از رنگین کمان حلب تا آتش فشان سینابونگ
۷ / حوت ۱۳۹۵
زندگی ادامه مطلب
زیبایی پرهزینه؛ استفاده از لِنز و ریسک بینایی در افغانستان
۵ / حوت ۱۳۹۵
زندگی ادامه مطلب
تغییرات کانکوری؛ از پیدایش بایومتریک تا ۳ ماه تأخیر امتحانات در افغانستان
۵ / حوت ۱۳۹۵
زندگی ادامه مطلب
کتابخانه عمومی دارالقرآن؛ از تهیه ۱۵۰ هزار جلد کتاب تا ایجاد ۷۰ مرکز قرآنی در افغانستان
۴ / حوت ۱۳۹۵
زندگی ادامه مطلب