زندگی

روایت جریان زندگی افغانی


۱۲ جون؛ ۷ نکته که خانواده ها در باره روز کودکان کار در جهان و افغانستان بدانند
۲۲ / جوزا ۱۳۹۸
زندگی ادامه مطلب
روز جهانی مقابله با کودکان کار؛ روایت تصویری از کودکان کار افغانستان
۲۲ / جوزا ۱۳۹۸
زندگی ادامه مطلب
رشاد دلاور خان؛ از عنوان مرد آهنین افغانستان تا حضور در سینمای هندوستان
۲۱ / جوزا ۱۳۹۸
زندگی ادامه مطلب
داستان زندگی ساز یک مادر افغان؛ چگونه لعل بیگم در ۶۵ سالگی به آموزش روی آورد؟
۱۹ / جوزا ۱۳۹۸
زندگی ادامه مطلب
روز جهانی دوچرخه سواری؛ ۴ نکته خواندنی این حوزه در سراسر افغانستان
۱۳ / جوزا ۱۳۹۸
زندگی ادامه مطلب
از محرومیت آموزشی تا آزار جنسی؛ ۴ موضوع برجسته در باره وضعیت کودکان در افغانستان
۱۲ / جوزا ۱۳۹۸
زندگی ادامه مطلب
جام رمضانی والیبال بانوان در جاغوری؛ از مخالفت های اجتماعی تا ترویج فرهنگ ورزشی در میان زنان روستایی
۱۱ / جوزا ۱۳۹۸
زندگی ادامه مطلب
هنوز انسانیت زنده است؛ روایتی از فعالیت مریم ابرام برای کودکان معلول در هرات
۱۱ / جوزا ۱۳۹۸
زندگی ادامه مطلب
صفحه ۴ از ۱۳۸« ابتدا...۲۳۴۵۶...۱۰۲۰۳۰...آخر »