زندگی

روایت جریان زندگی افغانی


پاری سن ژرمن به دنبال جذب نیمار
۲۷ / سرطان ۱۳۹۶
زندگی ادامه مطلب
پیروزی بر سنگاپور؛ تیم کرکت ۱۹ سال افغانستان دومین حریفش را شکست داد
۲۷ / سرطان ۱۳۹۶
زندگی ادامه مطلب
الگوی از مدنیت؛ یک هفته سُرور و ۴ گردهمایی متفاوت در بامیان
۲۶ / سرطان ۱۳۹۶
زندگی ادامه مطلب
درخشش در کرکت؛ تیم ۱۹ سال افغانستان مالیزی را شکست داد
۲۶ / سرطان ۱۳۹۶
زندگی ادامه مطلب
قهرمان زندانی؛ خالد هوتک آزاد می‌شود
۲۵ / سرطان ۱۳۹۶
زندگی ادامه مطلب
دختر خلاق در فیس‌بوک؛ ایجاد کتاب‌خانه، فروش تابلو و فراخوانی برای اهدای کتاب در کابل
۲۵ / سرطان ۱۳۹۶
زندگی ادامه مطلب
در واشنگتن؛ مسابقات جهانی روبات‌ها امروز کلید می‌خورد
۲۵ / سرطان ۱۳۹۶
زندگی ادامه مطلب
گروه موسیقی شمامه؛ از احیای یک فرهنگ تا تابوشکنی اجتماعی
۲۴ / سرطان ۱۳۹۶
زندگی ادامه مطلب