زندگی

روایت جریان زندگی افغانی


زنان مبارز؛ ۴ بانوی جنگی و فرهنگی در ۴ ولایت افغانستان
۲۹ / سنبله ۱۳۹۵
زندگی ادامه مطلب
تابوشکنی؛ ضرورت ازدواج میان پیروان مذاهب چندگانه اسلامی در افغانستان
۲۸ / سنبله ۱۳۹۵
زندگی ادامه مطلب
عیدی نامزدها؛ رقابت میان خانواده‌ها تا احترام به دختر
۲۱ / سنبله ۱۳۹۵
زندگی ادامه مطلب
طویانه در افغانستان؛ قیمت دختران از یک‌صد هزار تا چهار میلیون افغانی
۲۰ / سنبله ۱۳۹۵
زندگی ادامه مطلب
زهرا رضایی؛ شجاع ترین بانوی جوان سال ۲۰۱۶ شناخته شد
۱۸ / سنبله ۱۳۹۵
زندگی ادامه مطلب
مریم پل‌سوخته؛ زنی که زندگی اش را دود می‌کند
۱۸ / سنبله ۱۳۹۵
زندگی ادامه مطلب
پولیس، درد سر جدی برای دانشجویان دانشگاه کابل
۱۵ / سنبله ۱۳۹۵
زندگی ادامه مطلب
بیست اصل در مورد مشارکت زنان و جوانان در انتخابات
۱۳ / سنبله ۱۳۹۵
زندگی ادامه مطلب