زندگی

روایت جریان زندگی افغانی


اگر پسران شربت‌ گل اعضای طالبان می‌بودند، او تاج سر ما بود!
۸ / عقرب ۱۳۹۵
زندگی ادامه مطلب
رییس‌جمهور فلیپین: خدا با من حرف زد
۸ / عقرب ۱۳۹۵
زندگی ادامه مطلب
پسر آمریکایی ۸۰کیلومتر راه را برای دادن یک کیله به دوستش، پیمود!
۶ / عقرب ۱۳۹۵
زندگی ادامه مطلب
از صبح بخیر تا شب بخیر آریانا سعید
۶ / عقرب ۱۳۹۵
زندگی ادامه مطلب
رسم وفاداری؛ سگی که جهان را شوکه می‌کند
۶ / عقرب ۱۳۹۵
زندگی ادامه مطلب
پیام‌رسان‌های مبایل؛ وایبر کم‌ترین امنیت اطلاعات را دارد
۵ / عقرب ۱۳۹۵
زندگی ادامه مطلب
مرد آهنین هندی که می‌تواند ده بار ضربه‌خوردن با پتک بر بیضه‌اش را تحمل کند
۴ / عقرب ۱۳۹۵
زندگی ادامه مطلب
انتخاب دشوار؛ توپ طلای امسال به کی خواهد‌رسید؟
۴ / عقرب ۱۳۹۵
زندگی ادامه مطلب